Підбиваємо підсумки атестації педагогічних працівників

13 жовтня 2016
21566
Середній бал: 5 із 5

За результатами атестації педагогічних працівників керівник навчального закладу має виконати певний порядок дій. Розглянемо, які саме

Наказ про підсумки атестаціїскачати приклад оформлення

Порядок атестації педагогічних працівників регулює Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затв. наказом МОН від 06.10.2010 № 930.

Підсумки атестації педагогічних працівників підбивають після того, як атестаційні комісії ухвалять свої рішення.

Атестаційні комісії відповідно до затвердженого графіку роботи вивчають педагогічну діяльність осіб, які атестуються, до 15 березня. Після цього терміну — ухвалюють відповідні рішення.

Підбиваємо підсумки атестації вчителів

Підсумки атестації: рішення атестаційних комісій

Атестація педагогічних працівників має бути проведена у такі терміни:

 • до 1 квітня — атестаційними комісіями I рівня
 • до 10 квітня — атестаційними комісіями II рівня
 • до 25 квітня — атестаційними комісіями III рівня.

Атестаційні комісії I рівня створюють, зокрема, у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Атестаційна комісія навчального закладу має право:

 • атестувати педагогічного працівника на відповідність —
  • займаній посаді
  • раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
 • присвоїти кваліфікаційну категорію.

Окрім того, атестаційна комісія навчального закладу може приймати рішення про:

Свої рішення за результатами вивчення педагогічної діяльності працівників атестаційна комісія навчального закладу приймає до 1 квітня.

Також атестаційна комісія навчального закладу може порушувати клопотання перед атестаційними комісіями вищих рівнів про присвоєння педагогічному працівникові:

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

За клопотанням атестаційна комісія вищого рівня приймає також рішення про відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню.

Підсумки атестації: дії керівника закладу освіти

На завершення атестації у навчальному закладі мають бути складені атестаційні листи. Їх оформлює атестаційна комісія на кожного педагогічного працівника, який був атестований, у двох примірниках за встановленою формою.

Керівник навчального закладу має проконтролювати, щоб примірник атестаційного листа:

За результатами атестації керівник закладу видає наказ про підсумки проведення атестації, враховуючи рішення атестаційної комісії.

Документи, з якими педагогічний працівник ознайомлюється під підпис під час атестаційного періоду

Графік проведення атестації — до 20 жовтня

Характеристика професійної діяльності — не пізніш як за десять днів до проведення атестації

Рішення атестаційної комісії — одразу після її засідання

Атестаційний лист — не пізніше трьох днів після атестації

Наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань — у триденний строк після його видання

Позитивне рішення

Керівник навчального закладу (органу управління освітою), отримавши позитивні рішення атестаційної комісії, має вчасно після її засідання виконати такі дії:

 • видати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (установлення тарифних розрядів) та педагогічних звань — протягом п’яти днів
 • довести наказ до відома педагогічних працівників, які атестувалися, під підпис — у триденний строк
 • подати копію наказу до бухгалтерії для нарахування заробітної плати педагогічним працівникам, які атестувалися, відповідно до присвоєних їм кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) та педагогічних звань.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Новий розмір заробітної плати установлюють з дня прийняття рішення атестаційною комісією. Так, якщо рішення прийняте 20 березня, то заробітну плату обчислюють по-новому саме з цієї дати.

Аналогічний порядок дій у разі визнання невідповідності працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії.

Відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів

Атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків.

У разі прийняти такого рішення атестаційна комісія визначає дату проведення повторної атестації. До того терміну керівник навчального закладу може лише забезпечити умови, необхідні педагогічному працівникові для виконання визначених заходів.

Невідповідність займаній посаді

Якщо атестаційна комісія прийняла рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді, то керівник навчального закладу (органу управління освітою) приймає рішення про розірвання трудового договору з працівником.

При цьому необхідно дотримати порядку звільнення, визначеного законодавством про працю. Передусім розірвання трудового договору за таких підстав допустиме, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу у навчальному закладі.

Якщо працівник подав апеляцію на рішення атестаційної комісії, то керівник навчального закладу очікує на рішення атестаційної комісії вищого рівня.

Накази про звільнення чи переведення можна видавати лише в разі залишення апеляції без задоволення.

logo