Атестація педагогічних працівників: невідповідність педагога раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

8 січня 2014
2216
Середній бал: 5 із 5
головний спеціаліст відділу державно-громадського управління освітою департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

Під час вивчення професійної діяльності педагогічного працівника атестаційна комісія може виявити, що він знизив якість своєї роботи і не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії. Що має врахувати атестаційна комісія, приймаючи рішення щодо атестації такого працівника?

Пунктом 3.30 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, визначено, що кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

Відповідно до підпункту 3 пункту 3.13 Типового положення про атестацію педагогічних працівників за результатами атестації атестаційні комісії можуть приймати рішення про те, що педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»).

Атестаційна комісія за результатами грунтовного аналізу професійної діяльності педагогічного працівника має визначити якість його роботи та прийняти відповідне рішення. Під час атестації педагогічних працівників нерідко виявляється, що педагогічний працівник знизив рівень професійної діяльності та показники у роботі. Унаслідок цього атестаційна комісія змушена визнати цього працівника таким, що не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, та присвоїти йому кваліфікаційну категорію, що відповідає його кваліфікації та якості виконуваної ним роботи.

Педагогічний працівник, щодо якого ухвалюють рішення про невідповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, має бути обов’язково присутній на засіданні атестаційної комісії. Якщо він не може бути на ньому, варто перенести засідання атестаційної комісії на інший день.

Атестаційна комісія, приймаючи рішення про атестацію педагогічного працівника, має врахувати думку керівника навчального закладу. До 1 березня керівник навчального закладу має подати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника, який атестується. Якщо він вважає, що педагогічний працівник не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, то зазначає про це у характеристиці діяльності такого працівника.

Атестаційна комісія може ухвалювати рішення про невідповідність педагогічного працівника лише тим раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, які має право присвоювати.

Так, атестаційна комісія І рівня може прийняти рішення про визнання педагогічного працівника таким, що не відповідає цим раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям:

  • «спеціаліст другої категорії»
  • «спеціаліст першої категорії».

За рішенням атестаційної комісії кваліфікаційна категорія може бути знижена не лише на один ступінь, а й більше, аж до кваліфікаційної категорії «спеціаліст», якщо педагогічні працівники, які мали більш високі кваліфікаційні категорії, знизили рівень своєї професійної діяльності. При цьому критерієм присвоєння нижчої кваліфікації має бути відповідність педагогічного працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3–4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст» присвоюють педагогічним працівникам з повною вищою освітою, які раніше не атестувалися, під час прийняття на роботу. Тому втрата педагогічним працівником кваліфікаційної категорії «спеціаліст» не передбачена. Якщо педагогічний працівник, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», не відповідає вимогам до цієї категорії, атестаційна комісія має ухвалити рішення про невідповідність працівника займаній посаді або про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання заходів, визначених атестаційною комісією.

Атестаційна комісія І рівня може порушувати клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про невідповідність педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Приміром, якщо атестаційна комісія І рівня за результатами атестації педагогічного працівника, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», прийняла рішення про визнання педагогічного працівника таким, що не відповідає цій раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, вона повинна порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про визнання педагогічного працівника таким, що не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння йому кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії». Остаточне рішення у таких випадках приймає атестаційна комісія ІІ або ІІІ рівня.

Зниження кваліфікаційної категорії є підставою для зміни розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) педагогічного працівника.​

logo