Утримання дитячого будинку за кошти освiтньої субвенцiї

14 жовтня 2013
114
Середній бал: 5 із 5

Статтею 103-2 Бюджетного кодексу України вiд 08.07.2010 № 2456-VI (БК) передбачено перелiк типiв навчальних закладiв, на оплату поточних видаткiв яких спрямовується освiтня субвенцiя

Типи загальноосвiтнiх навчальних закладiв визначенi , де вiдсутнi дитячi будинки. Натомiсть вiдповiдно до дитячi будинки iнтернатного типу належать до дошкiльних навчальних закладiв.

Згiдно з дошкiльнi навчальнi заклади (зокрема й дитячi будинки) фiнансуються з бюджетiв мiст обласного значення, районних бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

установлено, що у 2016 роцi з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення можуть здiйснюватися видатки, визначенi: пiдпунктом «а» пункту 2 частини першої статтi 89 цього Кодексу. Зокрема, у статтi 89 йдеться:

Стаття 89.Видатки, що здiйснюються з бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад

Частина 1 статтi 89. До видаткiв, що здiйснюються з бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, належать видатки на:

1) освiту:

а) дошкiльну освiту

logo