Можливiсть вихователя-методиста, який атестувався у попередньому навчальному роцi, позачергово атестуватися на присвоєння педагогiчного звання «старший вихователь»

22 жовтня 2013
701
Середній бал: 5 із 5

(далi — Типове положення), визначено, що позачергова атестацiя проводиться за (тарифного розряду) або за , чи вiдповiдного органу управлiння освiтою з метою присвоєння працiвнику квалiфiкацiйної категорiї, педагогiчного звання та у разi зниження ним рiвня професiйної дiяльностi.

Позачергова атестацiя з метою пiдвищення квалiфiкацiйної категорiї може проводитися не ранiш як через два роки пiсля присвоєння попередньої.

не визначено строки проходження позачергової атестацiї з метою присвоєння педагогiчних звань. У разi надходження до атестацiйної комiсiї чи або вiдповiдного органу управлiння освiтою про присвоєння працiвнику педагогiчного звання, атестацiйна комiсiя, незалежно вiд строку проходження атестацiї такого працiвника, має розглянути подання та прийняти вiдповiдне рiшення. Критерiєм для присвоєння педагогiчних звань є вiдповiднiсть працiвника вимогам, встановленим .

За таких пiдстав, за , чи вiдповiдного органу управлiння освiтою та за умови вiдповiдностi вимогам, визначеним , вихователю-методисту може бути присвоєно педагогiчне звання «старший вихователь».

logo