Розслiдування нещасного випадку, що трапився з учнем у побутi

23 грудня 2013
109
Середній бал: 5 із 5

Який порядок розслiдування нещасного випадку, що трапився з учнем у побутi? Чи потрiбно за такого нещасного випадку отримувати свiдчення потерпiлого та свiдкiв?

Нещаснi випадки, що трапилися з учнями в побутi, крiм групових або зi смертельним наслiдком, вiдносять до нещасних випадкiв невиробничого характеру i розслiдують вiдповiдно до .

Рiшення щодо розслiдування такого нещасного випадку приймає керiвник навчального закладу на пiдставi звернення батькiв потерпiлого (або осiб, якi їх замiнюють), довiдки лiкувально-профiлактичного закладу. У разi вiдмови керiвника проводити розслiдування батьки потерпiлого (або особи, якi їх замiнюють), можуть звернутися до виконавчого органу мiської влади, яка вирiшує питання щодо проведення такого розслiдування.

Пояснення (свiдчення) потерпiлого та свiдкiв необхiднi для органiзацiї розслiдування комiсiєю та з метою запобiгання подiбним нещасним випадкам серед учнiв.

logo