Реєстрацiя iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi

11 лютого 2014
143
Середній бал: 5 із 5

Реєстрацiя iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi

На вiдмiну вiд вступного iнструктажу, iнструктажi з питань охорони працi на робочому мiсцi (первинний, повторний, позаплановий, цiльовий) проводить не фахiвець з охорони працi навчального закладу, а безпосереднiй керiвник робiт працiвника. Тому саме вiн вносить запис до .

Увага!

Журнал реєстрацiї iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi зберiгають у кожному структурному пiдроздiлi навчального закладу, де є працiвники, з якими необхiдно проводити iнструктажi з питань охорони працi на робочому мiсцi

logo