Встановлення доплати за завідування навчальним кабінетом керівнику навчального закладу

13 лютого 2014
8230
Середній бал: 5 із 5
начальник управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Хто встановлює доплату за завідування навчальним кабінетом директору загальноосвітнього навчального закладу: сам директор під час розподілу навчального навантаження чи начальник відділу освіти районної державної адміністрації?

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV, з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та оснащення навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 затверджено Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (далі — Положення про навчальні кабінети).

Згідно з пунктом 3.3 Положення про навчальні кабінети у навчальних закладах створюються кабінети:

  • фізики
  • інформатики
  • біології
  • хімії
  • майстерень трудового навчання, обслуговуючої праці з лабораторними приміщеннями, що прилягають до цих кабінетів
  • спортивні, актові зали
  • інші кабінети з окремих предметів відповідно до умов і потреб закладу.

Пунктом 7.1 Положення про навчальні кабінети встановлено, що роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому навчальному закладу.

Відповідно до пункту 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 10–13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Тобто цим нормативно-правовим актом не встановлено обмежень щодо встановлення доплати за завідування кабінетом керівним працівникам навчальних закладів.

Відповідно до останнього абзацу пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступників, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Тому директору загальноосвітнього навчального закладу, який має години педагогічного навантаження з відповідного навчального предмета та на якого наказом покладено виконання обов’язків завідування навчальним кабінетом, має виплачуватися доплата за завідування таким кабінетом.

Конкретний її розмір у межах від 10 до 13 відсотків ставки заробітної плати встановлює керівник органу управління освітою за погодженням з профкомом первинної профспілкової організації, що відображається у тарифікаційному списку (додаток № 1 до Інструкції № 102). Розмір доплати обчислюється зі ставки заробітної плати вчителя відповідної кваліфікаційної категорії, встановленої за наслідками атестації, незалежно від обсягу педагогічного навантаження на тиждень, затвердженого при тарифікації.

logo