Чи видавати наказ про затвердження спискiв педагогiчних працiвникiв, якi атестуються?

11 квітня 2014
1061
Середній бал: 5 із 5

До 10 жовтня керiвник дошкiльного навчального закладу має подати на затвердження атестацiйнiй комiсiї списки педагогiчних працiвникiв, якi атестуються у поточному навчальному роцi. Чи потрiбно керiвниковi дошкiльного навчального закладу видавати наказ про затвердження спискiв педагогiчних працiвникiв, якi атестуються?

Вiдповiдно до атестацiя педагогiчних працiвникiв дошкiльного навчального закладу незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форми власностi є обов’язковою i здiйснюється, як правило, один раз на п’ять рокiв.

(далi — Типове положення), також визначено, що атестацiя педагогiчних працiвникiв є обов’язковою.

Контроль за додержанням порядку проведення атестацiї педагогiчних працiвникiв здiйснюється керiвниками навчальних та iнших закладiв, органiв управлiння освiтою, де створено атестацiйнi комiсiї ( ).

Щороку до 10 жовтня керiвники навчальних та iнших закладiв, працiвники яких атестуються, подають до вiдповiдних атестацiйних комiсiй списки педагогiчних працiвникiв, якi пiдлягають черговiй атестацiї, iз зазначенням строкiв проходження пiдвищення квалiфiкацiї ( ).

До 20 жовтня атестацiйна комiсiя затверджує:

  • списки педагогiчних працiвникiв, якi атестуються
  • графiк роботи атестацiйної комiсiї
  • рiшення щодо перенесення строку чергової атестацiї.

Типове положення не мiстить норми, яка б покладала на керiвника навчального закладу обов’язок затверджувати своїм наказом списки педагогiчних працiвникiв, якi атестуються.

logo