Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий демодоступ

Практика управління дошкільним закладом

Статті за темою "Прийняття на роботу та звільнення працівників ЗНЗ"

Перелік документів особової справи вчителя

20 серпня 2019 Скільки документів має бути в особових справах працівників? 78666

Конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

27 квітня 2018 Як обирають на посаду директора закладу освіти за Типовим положенням про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти 12287

Скорочення працівників навчального закладу у межах закону

31 травня 2016 В умовах оптимізації мережі навчальних закладів планується закриття шкіл та, відповідно, скорочення робочих місць для вчителів. З метою проведення цієї процедури у межах законодавства пропонуємо ознайомитися з порядком звільнення працівників навчального закладу 14577

Зміна назви структурного 
підрозділу: чи звільняти працівників, аби прийняти на роботу знову


4 березня 2016 Із листа до редакції: «У департаменті освіти змінюють назви управлінь і відділів у зв’язку зі скороченням їх кількості шляхом об’єднання. Працівникам пропонують писати заяви про звільнення, переконуючи, що лише так їх можна прийняти на роботу в нові структурні підрозділи. Чи правильно це?»
 19464

Чи робити у наказі про прийняття на роботу застереження, що працівник приступить до роботи після повідомлення ДФС

2 липня 2015 Коли видавати наказ про прийняття на роботу працiвникiв, якi повиннi проходити попереднiй медичний огляд, ураховуючи, що за час медичного обстеження за працiвниками зберiгається середнiй заробiток? Коли повiдомляти ДФС про прийняття таких працiвникiв? Чи має власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган (особа) чи фiзична особа зберiгати заробiток за працiвниками, яких за результатами попереднього медогляду не прийнято на роботу? Чи має право роботодавець стягнути з працiвника кошти за проходження попереднього медогляду, за результатами якого видано негативний медичний висновок? 192

Випробний строк спливає у неділю: чи можна вважати понеділок останнім днем випробування

8 травня 2015 Водiї органiзацiї перед прийняттям на роботу проходять стажування, пiд час якого вони не несуть матерiальної вiдповiдальностi за довiренi їм цiнностi, а тому їх не можна притягнути до вiдповiдальностi. Чи можна особу одразу прийняти на роботу водiєм: на меншу ставку, нiж встановлено, та до iншого вiддiлу? 4786

Звільнення за власним бажанням у зв’язку із переїздом: якими документами підтвердити

24 березня 2015 Працiвник надав листок непрацездатностi за два мiсяцi, довiдку МСЕК про отримання першої групи iнвалiдностi та заяву про звiльнення за власним бажанням. Яку пiдставу звiльнення вказати у наказi? Чи можна утримати частину iз заробiтної плати за днi щорiчної вiдпустки, яку було надано за невiдпрацьовану частину робочого року? 554

Трудову книжку заповнено тільки російською мовою: чи приймати таку трудову книжку від працівника

14 листопада 2014 Пiд час перевiрки iнспектор Держпрацi виявив, що деякi трудовi книжки працiвникiв не вiдповiдають бланкам установленого зразка, за що на органiзацiю було накладено штрафнi санкцiї. На думку iнспектора з працi, органiзацiя повинна була вiдмовити в укладаннi трудового договору з працiвником, що надав трудову книжку невстановленого зразка, яку, iмовiрно, вiн самостiйно десь придбав. Трудова книжка належно оформлена: усi записи правильно внесенi, засвiдченi пiдписами i печатками. Чи правомiрна позицiя iнспектора з працi? Чи повинна органiзацiя оформити дублiкат трудової книжки у цьому разi? 62

Як поновити на роботі працівника, якщо посада виведена зі штатного розпису

11 листопада 2014 Працiвника, звiльненого за пунктом 1 статтi 40 КЗпП, поновлено на роботi рiшенням суду. Органiзацiя видала наказ про скасування наказу про звiльнення та поновила працiвника на попереднiй посадi. Чи зобов’язаний поновлений працiвник повернути кошти, виплаченi при звiльненнi (компенсацiю за невикористанi вiдпустки, вихiдну допомогу)? До дати поновлення на роботi працiвник перебував на облiку в центрi зайнятостi, як безробiтний, та отримував допомогу по безробiттю. Чи повинен вiн повернути кошти, виплаченi в центрi зайнятостi, адже органiзацiя зобов’язана виплатити середнiй заробiток за час вимушеного прогулу? 233

Оплата праці та умови збереження кваліфікаційної категорії у разі переходу з однієї педагогічної посади на іншу

9 жовтня 2014 Працівник обіймає посаду музичного керівника дошкільного навчального закладу. За результатами атестації йому присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», що відповідає 10-му тарифному розряду. За яким тарифним розрядом слід здійснювати оплату праці цього працівника, якщо він перейде працювати на посаду вчителя музики загальноосвітнього навчального закладу? 1682

Посадові інструкції працівників: нормативні документи

1 жовтня 2014 Посадові інструкції працівників школи складають, керучись нормами законодавства 15716

Учителя обрано на виборну посаду: за якою статтею звiльняти i чи зберiгати за ним робоче мiсце

1 серпня 2014 Учителя навчального закладу обрано сiльським головою. На пiдставi якої статтi КЗпП його необхiдно звiльнити? Чи зберiгається за ним робоче мiсце? Якщо зберiгається, то на який строк? З працiвником, якого в подальшому буде прийнято на цю посаду, слiд укласти строковий чи безстроковий трудовий договiр? 51

Скорочуємо чисельність або штат працівників навчального закладу

9 липня 2014 Перед новим навчальним роком із необхідністю скорочення чисельності або штату працівників можуть стикатися чимало навчальних закладів. З огляду на те що процедура скорочення складна і може бути конфліктною, керівник навчального закладу має запобігти непорозумінням із працівниками, зокрема своєчасно повідомивши їх про можливе скорочення 7619

Право державного службовця працювати керiвником навчального закладу пiсля виходу на пенсiю

25 березня 2014 Чи має право державний службовець пiсля виходу на пенсiю працювати на посадi керiвника навчального закладу? 34

Уведення додаткових посад помічника вихователя у школах-­інтернатах

11 березня 2014 Чи передбачено нормативно-правовими документами уведення додаткових посад помічника вихователя у групах для дітей дошкільного віку, створених при школі-інтернаті для дітей глухих та зі зниженим слухом? 653

Звільнення працівника з роботи за систематичне невиконання посадових обов’язків

6 березня 2014 Як учинити керівникові навчального закладу, якщо працівник неодноразово порушує трудову дисципліну? Згідно з трудовим законодавством такого працівника можна звільнити з роботи за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу 1899

Прийняття на роботу особи, яка не має в паспорті позначки про реєстрацію місця проживання

13 лютого 2014 Головний бухгалтер стверджує, що не можна приймати на роботу осіб, у паспорті яких відсутня позначка про реєстрацію місця проживання, а тим паче, якщо майбутній працівник буде матеріально відповідальною особою. Чи правильно це? 583

Робота на посаді сестри медичної з дієтичного харчування та на посаді бібліотекаря

16 січня 2014 Чи може особа, яка має медичну освіту та працює у навчальному закладі на посаді сестри медичної з дієтичного харчування на 0,5 ставки, працювати ще на 0,5 ставки посади бібліотекаря? 130
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся