Навчальним закладам надано дозвіл на попередню оплату товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів у 2015 році

5 лютого 2015
25
Середній бал: 5 із 5

Навчальним закладам та бюджетним установам, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів надано дозвіл на попередню оплату товарів, робіт і послуг протягом 2015 року за рахунок бюджетних коштів.

Міністерство освіти і науки України надає дозвіл навчальним закладам та бюджетним установам, що належать до його сфери управління, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів на попередню оплату товарів, робіт і послуг протягом 2015 року за рахунок бюджетних коштів. Про це йдеться у наказі «Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти у 2015 році» від 17.01.2015 № 27.

Відповідно до наказу, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів повинні:

  • спрямовувати бюджетні кошти на виконання договорів, умовами яких передбачена попередня оплата, в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань і помісячними планами використання бюджетних коштів;
  • забезпечувати облік фактичних та касових видатків бухгалтерськими службами у розрізі кодів економічної класифікації з дотриманням строків погашення попередньої оплати за кожним договором окремо.
logo