Особливості встановлення надбавки за почесне звання педагогічним працівникам

10 лютого 2016
65
Середній бал: 5 із 5

Роз’яснено особливості встановлення надбавки за почесне звання «Заслужений вчитель України», а також якою має бути тривалість щорічної основної відпустки культорганізатора у вищому навчальному закладі

МОН України у листі від 03.11.2015 № 1/11-15887 роз’яснило особливості встановлення надбавки за почесне звання «Заслужений вчитель України», а також якою має бути тривалість щорічної основної відпустки культорганізатора у вищому навчальному закладі.

МОН України нагадало, що відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР умови оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Так, постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 та наказом МОН України від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557) за почесне звання «Заслужений вчитель України» передбачена надбавка в розмірі 20% від посадового окладу (ставки заробітної плати) за умови, якщо почесне звання відповідає профілю діяльності працівника на займаній посаді.

Надбавка за почесне звання директору школи, який, окрім зайняття посади директора, також веде викладацьку роботу (п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 № 102; далі — Інструкція № 102) включає:

  • надбавку за почесне звання, встановлену до посадового окладу, виходячи з відповідного тарифного розряду Єдиної тарифної сітки за посадою директора — 20%;
  • надбавку до ставки заробітної плати, розрахованої за викладацькі години, що проводить директор, як учитель відповідної категорії, згідно з тарифікацією.

Якщо ж надбавку розраховують для вчителя, то 20% рахується до ставки заробітної плати вчителя відповідної категорії згідно з тарифікацією.

Щодо тривалості відпустки культорганізатора, то МОН України нагадало, що частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) передбачено: щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Разом з тим для деяких категорій працівників певних галузей передбачена щорічна відпустка більшої тривалості. Частиною шостою статті 6 Закону про відпустки, зокрема, встановлено, що педагогічним працівникам щорічна основна відпустка надається тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому КМУ.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено постановою КМУ від 14.04.1997 № 346 (далі — Порядок № 346).

У розділі II «Позашкільні навчальні заклади» Додатка до Порядку № 346 надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, яким затверджено тривалість щорічної основної відпустки, для культорганізаторів передбачено тривалість щорічної відпустки 42 календарних дні. При цьому приміткою 3 до розділу ІІ Порядку № 346 передбачено, що щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.

Посада культорганізатора належить до номенклатури посад позашкільних навчальних закладів (п. 10 Інструкції № 102). Нині пункт 10 Інструкції № 102 застосовується з урахуванням додатка 8 до Наказу № 557, яким затверджено Схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання (п. 7 Наказу № 557). Згідно із приміткою 7 до пункту 10 Інструкції № 102 умови визначення тарифних розрядів культорганізаторів поширюються на всі типи установ освіти.

МОН України зазначило, оскільки оплата праці культорганізатора вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації провадиться відповідно до умов оплати праці працівників навчальних закладів, то щорічна основна відпустка працівникам, які займають цю посаду, має надаватися тривалістю 42 календарних дні.

Підготувала Ольга Савченко,
експерт МЦФЕР: Кадри

logo