Зустрічайте оновлену Програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

2 вересня 2014
1069
Середній бал: 5 із 5

Вийшла друком Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). Програма повністю відповідає структурі Базового компонента дошкільної освіти та має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Побачила світ нова редакція Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», підготована до друку Цифровим видавництвом МЦФЕР.

Програма складається з двох частин:

•        Частина І — від народження до трьох років

•        Частина ІІ — від трьох до шести (семи) років

Програмі надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 24.06.2014 № 750).

Над оновленням Програми працював авторський колектив під керівництвом Олени Леонтіївни Кононко, завідувача кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, д-ра психол. наук, професора.

У новій редакції Програми окреслено розвивальні, навчальні та виховні завдання з кожної освітньої лінії. Матеріали структуровано відповідно до психологічного віку дітей (вік немовляти, ранній вік, молодший дошкільний та старший дошкільний вік). Провідною ідеєю Програми є оптимальне використання дорослими можливостей кожного віку дитини для її повноцінного розвитку. Тож з урахуванням потреб практиків у описі можливостей психологічного віку виокремлено особливості паспортного віку дитини.

А для кожного психологічного віку виокремлено показники компетентності за змістовими блоками, які передбачені в конкретній освітній лінії, та чітко визначено знання, уміння та рівень сформованості базових якостей дитини на кінець вікового періоду.

Обидві частини Програми містять інваріантну, а частина ІІ ще й варіативну складові змісту освіти дітей дошкільного віку.

Інваріантну складову представлено освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Мовлення дитини» .

Відповідно до Базового компонента подано матеріали варіативної складової за освітніми лініями: «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова (англійська)», «Хореографія», «Шахи».

Тепер Програма легше сприймається за своєю структурою, складовими кожного розділу.

Крім того, нова редакція Програми містить низку додатків: орієнтовні розпорядок дня дітей, розподіл занять на тиждень, музичний репертуар, перелік художніх творів та інші практичні матеріали для роботи з дітьми.

Замовити частини Програми ви можете онлайн, за номером 0 (44) 586-56-06 або написавши на peredplata@mcfr.com.ua.

Скачайте також:

logo