Вивчення діяльності педагогів

2 грудня 2013
35
Середній бал: 5 із 5

Побачив світ свіжий випуск КОЗА-ДИСКа «Шаблони і розробки для вихователя-методиста». У ньому зібрано корисні матеріали, які допомагають розв’язувати проблемні питання, що виникають під час освітнього процесу. Пропонуємо ознайомитися з повним переліком розміщених на диску документів.

Створення освітнього простору, який дасть змогу реалізувати творчий потенціал педагогічного колективу загалом і кожного педагога зокрема, є метою методичної роботи дошкільного закладу. Досягнути цієї мети можна за ретельного, виваженого й системного вивчення діяльності педагогів, аналізування отриманих результатів і визначення траєкторій професійного розвитку.

Для того щоб об’єктивно оцінити професійну діяльність педагога, необхідно чітко визначити критерії оцінювання. У цьому випуску подані вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікаційні характеристики різних категорій педагогічних працівників дошкільного закладу, зокрема вихователя, музичного керівника, вчителя-дефектолога, інструктора з фізкультури, що стануть у пригоді вихователю-методисту під час розроблення критеріїв оцінювання діяльності цих педагогів.

Варто зауважити, що опитування, анкетування, тестування, спостереження є ефективними інструментами для виявлення проблемних питань, які виникають під час освітнього процесу. Для їх розв’язання вихователь-методист може застосувати такі форми методичної роботи, як проведення індивідуальних бесід та консультацій, надання методичних рекомендацій, організація взаємовідвідування і ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом.

Окрім того, вихователь-методист може делегувати деякі свої повноваження педагогам, діяльність яких вивчає, зокрема організувати взаємовивчення та самоаналізування педагогами власної діяльності. Результати самоаналізування, взаємовивчення та рекомендацій керівництва дошкільного закладу допоможуть педагогові розробити індивідуальний план самоосвіти з урахуванням власних професійних потреб.

Усе це та багато іншої корисної та цікавої інформації — у свіжому випуску КОЗА-ДИСКа «Шаблони і розробки для вихователя-методиста».

logo