Психологічний супровід в умовах інклюзивного навчання

4 жовтня 2013
664
Середній бал: 5 із 5

Жовтневе число журналу «Практичний психолог: Школа» висвітлює окремі питання інклюзивної освіти, зокрема основи побудови психологічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

Провідною темою жовтневого числа журналу «Практичний психолог: Школа» є «Психологічний супровід в умовах інклюзивного навчання». Пропонуємо ознайомитися зі змістом.

У нинішньому освітньому просторі інклюзивну модель навчання розглядають як найбільш прогресивну навчально-виховну систему для дітей з особливими освітніми потребами. Основою цієї системи є спільне навчання здорових дітей та дітей-інвалідів. Відповідно формування, збереження та зміцнення психологічного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами, наразі стало одним із пріоритетних напрямів діяльності практичного психолога в навчальних закладах. Про успішність та результативність цього процесу, який залежить від забезпечення та реалізації психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами йде мова у статті «Психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».

Окрім того, перед практичними психологами навчальних закладів постало запитання: чи готові всі учасники навчально-виховного процесу, а особливо здорові школярі, прийняти однолітків з особливими освітніми потребами? На нього дасть відповідь стаття «Робота зі здоровими дітьми під час упровадження інклюзивної освіти».

Питанню проблем профілізації та диференціації навчання у системі середньої освіти в Україні присвячено статтю «Формування учнівського колективу засобами навчальної діяльності». У ній йде мова про те, що диференціація навчання за специфікою здібностей учнів може перетворитись на диференціацію за їх рівнем. Окрім того, у профільних, спеціалізованих класах може зростати мотивація індивідуальних навчальних досягнень, що погано позначається на взаєминах старшокласників у класі.

У статтях «Гендерні особливості дорослішання підлітків» та «Особливості прояву підліткової агресії» читайте про самоідентифікацію підлітків у соціумі, засвоєння ними гендерних норм і ролей, риси та форми агресивної поведінки, психологічний супровід розвитку підлітків з урахуванням гендерних особливостей дорослішання тощо. Допомогти налагодити взаємодію з дітьми підліткового віку, подолати їх агресивну поведінку покликані пам’ятки «Налагодження ефективної взаємодії з підлітками» та «Взаємодія з підлітком, який поводиться агресивно».

Розлади харчової поведінки дітей призводять до виникнення неінфекційних захворювань. Щоб запобігти їх розвитку, слід формувати культуру раціонального харчування з самого дитинства. Які ж психологічні чинники впливають на вибір того чи того продукту харчування та на механізми формування харчових звичок і переваг у дітей? Про це читайте у статті «Особливості формування харчової поведінки дітей», у якій також вміщено рекомендації щодо формування адекватної харчової поведінки дітей.

Про те, чи можуть учасники інтерактивних заходів спостерігати за заняттям, але не брати в них активної участі, та чи може практичний психолог брати участь у засіданнях методичних об’єднань учителів-«предметників» піде мова в рубриці «Робоча ситуація».

Усе це та багато іншої корисної та цікавої інформації читайте на сторінках щомісячного журналу «Практичний психолог: Школа».

logo