Яка тривалість робочого часу вчителя, прийнятого на ставку?

12 липня 2013
89
Середній бал: 5 із 5

Педагогічне навантаження — це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу: 18 годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності.

Робочий час вчителя загальноосвітнього навчального закладу, якого прийнято на ставку, складається з виконання навчального навантаження 18 годин на тиждень та інших видів педагогічної діяльності.

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:

  • класне керівництво — 20-25 відсотків;
  • перевірка зошитів — 10-20 відсотків;
  • завідування майстернями — 15-20 відсотків;
  • завідування навчальними кабінетами — 10-15 відсотків.
  • завідування навчально-дослідними ділянками — 10-15 відсотків.

Законодавством передбачено скорочений робочий час для педагогічних працівників. Проте, оскільки конкретної тривалості робочого часу не визначено, він встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу, посадовою інструкцією працівника, колективним договором, іншими локальними нормативно-правовими актами. Цими ж документами визначається і тривалість роботи працівників під час канікул.

Залучення учителів, які індивідуально навчають дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул, як консультує київська профспілка освітян.

Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної роботи відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

logo