Побачив світ лютневий номер журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу»

8 лютого 2013
119
Середній бал: 5 із 5

На сторінках цього числа знайдете майстер-клас із формування у вихователів мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу, навчитеся розпізнавати, який канал сприймання є провідним у тієї чи тієї дитини, що значно полегшить взаємодію з кожним дошкільником.

Вийшов друком журнал №2 «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Продовжуючи давати рекомендації щодо реалізації змісту Базового компонента дошкільної освіти, у цьому числі зосереджено увагу на реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

Практичні поради наших авторів знайдете у публікаціях «Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Конструктори LEGO Education як засіб формування пізнавальної сфери дітей дошкільного віку». Про можливості використання LEGO-конструктора як дидактичного засобу ви також дізнаєтеся зі статті «LEGO-конструктор в освітньому процесі різновікової групи».

Сприятливим середовищем для корекційної роботи з дітьми, які мають особливі потреби, зокрема вади зору, є сенсорна кімната. Про особливості обладнання такої кімнати та про специфіку організації занять у ній ідеться у статті «Сенсорна кімната як засіб оптимізації корекційної роботи з дітьми, які мають вади зору».

На сторінках цього числа знайдете також майстер-клас із формування у вихователів мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу, навчитеся розпізнавати, який канал сприймання є провідним у тієї чи тієї дитини, що значно полегшить взаємодію з кожним дошкільником. Також радимо скористатися тестом для самодіагностики, щоб перевірити власні знання чи організувати перевірку рівня сформованості знань педагогів з питань сенсорного виховання дошкільників.

Успішність і міцність оволодіння дітьми навчальним матеріалом залежить від уміння педагога правильно дібрати методи і форми роботи, особливо коли йдеться про вивчення з дітьми складних явищ навколишнього світу. Тож вихователям доцільно засвоїти покроковий алгоритм ознайомлення дошкільників зі складними явищами навколишнього світу.

«Іще для вас методичні поради щодо відзначення у дитячому садку Міжнародного дня птахів, а також сценарій розваги для старших дошкільників «Співом солов’їним йде до нас весна, гомоном пташиним повниться земля», ― зазначили у редакції журналу.

logo