ЗНО-2016 з математики

6 листопада 2015
67
Середній бал: 5 із 5

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики складається з 33 завдань, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів яку можна набрати правильно виконавши всі завдання тесту — 62

Тест зовнішнього незалежного оцінювання (далі — ЗНО) з математики складається з  33 завдань, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин.

Сертифікаційна робота з математики складається із завдань чотирьох форм:

  • Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20).

За кожну правильну відповідь нараховуватиметься 1 бал.

  • Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 21-24). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). За кожну правильну відповідь нараховуватиметься 1 бал.
  • Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25-30). Під час виконання цих завдань учасник має вписати отриманий числовий результат у тих одиницях величини, які вказані в умові завдання, до бланка відповідей А.

Ці завдання є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2. Завдання № 27–30 оцінюються 0 або 2 балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

  • Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31-33 ). Під час виконання цих завдань до кожного з них учасник ЗНО має розробити спосіб розв'язання, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початків аналізу, правильно виконати рисунок (якщо цього потребує процес розв'язання), розв'язати завдання й обгрунтувати етапи розв'язання.

Усе вищезазначене та відповіді на завдання необхідно чітко записати до бланка відповідей Б. Завдання №31-32 оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Завдання №33 оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів за критеріями змісту.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання № 1-28, № 31 та № 32, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 52 балам. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, — 62.

Програма ЗНО з математики

Характеристика сертифікаційної роботи з математики


logo