Наскільки ефективна та над чим працює психологічна служба системи освіти

10 серпня 2016
1009
Середній бал: 5 із 5
 • Теми:

Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи НАПН України провів всеукраїнський моніторинг «Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників навчально-виховного процесу до результатів діяльності працівників психологічної служби». Інформація зібрана відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.08.2015 № 1/9-389.

Результати опитування можуть свідчити про недостатній рівень усвідомлення на місцях значущості психологічної служби системи освіти, ролі, яку вона має відігравати у розв’язанні актуальних питань реформування освіти.

Так, методисти психологічної служби системи освіти здебільшого зауважували, що керівники місцевих органів управління освітою не ставлять перед ними управлінських завдань щодо змісту їхньої роботи. Третина опитаних керівників районних (міських) психологічних служб засвідчила, що щодня/щотижня їх залучають до виконання тих видів діяльності, що не пов’язані з посадовими обов’язками. Серед практичних психологів і соціальних педагогів цей показник становить 18,8%.

Досі проблемою визнають питання забезпеченості працівників психологічної служби системи освіти всім необхідним для виконання професійних завдань. Так, майже незабезпеченими вважають себе 19,3% керівників районних (міських) психологічних служб, серед практичних психологів і соціальних педагогів цей показник становить 27,7%. Зокрема, найбільшої допомоги фахівці потребують щодо таких питань, як:

 • підвищення кваліфікації (50,3%)
 • забезпеченість технічними (48,1%) та методичними (23,7%) засобами
 • методична підтримка (38,8%)
 • супервізія та інтервізія (29,7%).

Серед працівників психологічної служби системи освіти щоденними визнали такі види роботи, як:

 • заповнення документації і написання звітів — 61,8%
 • консультування учнів — 43,2%
 • консультування батьків та педагогів — 20,1%
 • індивідуальна корекційно-відновлювана та розвивальна робота з дітьми — 20,6%
 • діагностика дітей — 11%.

Прикметні також відповіді практичних психологів і соціальних педагогів, згідно з якими:

 • 25,2% жодного разу не проводили «години психолога»
 • 66,2% — не викладають факультативи (спецкурси, курси за вибором) соціально-психологічної спрямованості.

У 2015/2016 навчальному році до працівників психологічної служби системи освіти надійшло 3 млн 14 тис. 130 звернень. Тобто в середньому кожен працівник психологічної служби системи освіти отримував 13,8 звернень щомісяця.

Основні питання, які порушували у своїх зверненнях учасники навчально-виховного процесу

До практичних психологівДо соціальних педагогів

БАТЬКИ

21,07% — взаємини дитини з однолітками та адаптація до нового колективу

34,86% — допомога дітям та сім’ям за складних життєвих обставин

18,77% — готовність до навчання та труднощі у навчанні11,16% — взаємини дитини з однолітками та адаптація до нового колективу
8,76% — вікові та індивідуальні особливості розвитку, самооцінка дитини8,25% — профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування навичок здорового способу життя

ПЕДАГОГИ

13,36% — асоціальні прояви у поведінці учнів26,21% — допомога дітям та сім’ям за складних життєвих обставин
11,68% — готовність до навчання та труднощі у навчанні13,65% — асоціальні прояви у поведінці учнів
11,25% — вікові та індивідуальні особливості розвитку, самооцінка учнів10,11% — психологічний клімат у педагогічному колективі

УЧНІ

21,65% — самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій22,84% — самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій
12,47% — професійне самовизначення12,40% — допомога дітям та сім’ям за складних життєвих обставин
12,41% — взаємини з однолітками11,20% — професійне самовизначення

ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ

51,04% — допомога дітям та сім’ям за складних життєвих обставин
13,58% — професійне самовизначення учнів
12,6% — самовдосконалення, розвиток здібностей і компетенцій учнів


За Аналітичними матеріалами про забезпечення навчальних закладів системи освіти практичними психологами і соціальними педагогами, поданими у листі Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 № 1/9-383

logo