Зміни до законів задля інклюзивного навчання

7 вересня 2018
5039
Середній бал: 5 із 5

Законотворці внесли зміни до спеціальних законів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг

06.09.2018 Верховна рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 04.07.2018 № 8556.

10.10.2018 цей закон підписав Президент.

Докладно про основні зміни у законах:

З пояснювальної записки до законопроекту

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Імплементація та реалізація міжнародних та Європейських стандартів щодо захисту прав та законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами, які викладено в Загальній декларації прав людини, Декларації прав дитини, Декларації про права інвалідів, Саламанській декларації про принципи, політику та практику діяльності у сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами та Рамках дій щодо освіти осіб з особливими потребами, Конвенції про права дитини та Конвенції про права осіб з інвалідністю є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави.

У 2009 році Україна ратифікувала Конвенцію про права осіб з інвалідністю та взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на отримання освіти, в тому числі шляхом розвитку інклюзивного навчання.

З метою імплементації положень вищезазначених міжнародно-правових актів та приведення чинного законодавства в частині захисту прав осіб з особливими освітніми потребами до світових стандартів, Україною вже вжито низку кардинальних заходів. Зокрема, нормами прийнятого у вересні 2017 року Закону України «Про освіту» встановлені державні гарантії права на отримання освіти особам з особливими освітніми потребами.

Натомість існує нагальна необхідність подальшого вдосконалення актів спеціального освітнього законодавства, а саме законів:

  • «Про дошкільну освіту»
  • «Про загальну середню освіту»
  • «Про позашкільну освіту»
  • «Про професійно-технічну освіту», —

щодо забезпечення прав осіб з особливими потребами та приведення їх у відповідність з нормами актів міжнародного права та базового Закону України «Про освіту».

Зазначений законопроект спрямований на подальшу імплементацію міжнародних стандартів в галузі захисту прав осіб з особливими освітніми потребами, створення толерантного та рівного для всіх освітнього середовища.

logo