Типові освітні програми для 3–4-х класів: Громадське обговорення

11 жовтня 2018
2999
Середній бал: 5 із 5

Оприлюднено проекти Типових освітніх програм для 3–4 класів початкової школи

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Для громадського обговорення на сайті МОН запропоновано варіанти проектів Типових освітніх програм для 3–4 класів початкової школи.

Зауваження та пропозиції приймають до 10.11.2018.

Оновлені типові освітні програми для закладів I-III ступенів: коротко про головне

Основні тези з пояснювальних записок проектів:

ПРОЕКТ № 1

ПРОЕКТ № 2

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

Типова освітня програма початкової освіти:
цикл ІІ (3–4 класи)

Визначено:

 • змістові лінії
 • очікувані результати навчання
 • відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Додатки містять типовий навчальний план, який визначає тижневий обсяг навчального навантаження здобувачів освіти.

Програму побудовано на принципах:

 • дитиноцентрованості і природовідповідності
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту
 • наступності і перспективності навчання
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів 11 ключових компетентностей

Визначено:

 • загальний обсяг навчального навантаження
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей
 • перелік і пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями
 • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою
 • загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Додано типовий навчальний план, що пропонує інтегровано-предметний підхід до організації освітнього процесу

⇒ Новий Державний стандарт початкової освіти

⇒ Що визначає Базовий навчальний план початкової освіти

Освітній процес за Базовим навчальним планом початкової освіти

⇒ Ad fontes: про Концепцію Нової української школи

Проекти навчальних програм:

 1. Болгарська мова для ЗЗСО з навчанням українською мовою
 2. Вірменська мова для ЗЗСО з навчанням українською мовою
 3. Гагаузька мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 4. Мова іврит для ЗЗСО з українською мовою навчання
 5. Молдовська мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 6. Молдовська мова для ЗЗСО з навчанням молдовською мовою
 7. Молдовська мова. Літературне читання
 8. Новогрецька мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 9. Польська мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 10. Польська мова для ЗЗСО з навчанням польською мовою
 11. Польська мова. Літературне читання для ЗЗСО з навчанням польською мовою
 12. Ромська мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 13. Російська мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 14. Російська мова та літературне читання для ЗЗСО з навчанням російською мовою
 15. Румунська мова. Літературне читання для ЗЗСО з навчанням румунською мовою
 16. Румунська мова для ЗЗСО з навчанням румунською мовою
 17. Румунська мова для ЗЗСО з навчанням українською мовою
 18. Угорська мова для ЗЗСО з навчанням угорською мовою
 19. Угорська мова для ЗЗСО
 20. Українська мова для ЗЗСО з навчанням молдовською мовою
 21. Українська мова для ЗЗСО з навчанням угорською мовою
 22. Українська мова для ЗЗСО з польською мовою навчання
 23. Літературне читання російською мовою
 24. Українська мова і література читання для ЗЗСО з польською мовою навчання
 25. Українська мова для ЗЗСО з російською мовою навчання

logo