Затверджено Методичні рекомендації щодо створення, змісту та завантаження е-портфоліо

5 червня 2019
17916
Середній бал: 5 із 5

Рекомендації затвердили для здійснення самооцінювання учасниками сертифікації

Електронне портфоліо - сформована учасником сертифікації в електронному вигляді добірка матеріалів, що свідчить про педагогічну майстерність учасника сертифікації.
Методичні рекомендації щодо створення, змісту та завантаження е-портфоліо затверджено МОН наказом від 30 травня 2019 року № 755.
Рекомендації призначені для використання учасниками сертифікації під час проведення власної педагогічної майстерності з формування ключових компетентностей і вмінь.
Самооцінювання учасником сертифікації здійснюється з метою проведення оцінки динаміки професійного зростання та індивідуального розвитку, виявлення сильних і слабких сторін власної професійної діяльності.
Результати учасник сертифікації має відобразити у створеному ним е-портфоліо, яке включає:
  • заповнену анкету самооцінювання, форма затверджена наказом Державної служби якості освіти України від 01.04.2019 № 01-11/16;
  • опис навчального заняття, проведеного учасником сертифікації відповідно до навчального плану.

Вихідні та робочі 2020

logo