Визначено процедуру відшкодування державних коштів, витрачених на підготовку фахівців

9 вересня 2015
28
Середній бал: 5 із 5

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Визначено процедуру відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг із підготовки фахівців з числа громадян України, які навчалися за державним замовленням у вищих навчальних закладах, але з деяких причин не завершили навчання за певним ступенем освіти (постанова КМУ 26.08.2015 № 658).

Дія документа поширюється на осіб, які починаючи з 1 вересня 2015 року будуть повторно здобувати вищу освіту за державним замовленням у державних або комунальних вищих навчальних закладах.

Розрахунок коштів, що підлягають відшкодування особою, здійснюється за певною формулою.

У разі наявності підстав для зарахування особи для повторного здобуття вищої освіти за державним замовленням керівник відповідного ВНЗ має видати наказ про зарахування та встановити строк відшкодування не пізніше 10 робочих днів з дня початку навчального року.

Вищий навчальний заклад, до якого зарахований студент, за його бажанням може здійснити зарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, за якими студент атестований за попереднім місцем навчання.

Особа відшкодовує кошти через вищий навчальний заклад, до якого зарахована для повторного здобуття вищої освіти за державним замовленням, на окремо визначений спеціальний реєстраційний рахунок.

logo