МОН запропонувало для громадського обговорення новий Державний стандарт освіти для 5-9-х класів

5 березня 2020
7877
Середній бал: 5 із 5

Міністерство освіти і науки розробило новий Державний стандарт базової середньої освіти

Проєкт стандарту опубліковано на сайті МОН для громадського обговорення.

«Цей стандарт стане органічною частиною реформи “Нова українська школа”, яка вже у 2022 році торкнеться базової середньої освіти», — зазначила Ганна Новосад і підкреслила, що стандарт є новим і за змістом, і за формою. Документ чітко визначає нові вимоги до того, що має знати учень у 21 столітті, при цьому вчителі мають свободу у виборі навчальних інструментів. 

Закріплюємо знання Державного стандарту початкової освіти: пройти тест

Державний стандарт встановлює вимоги до компетентностей, якими мають оволодіти учні середньої школи (5-9-ті класи). До таких компетентностей належать:

 • математична,
 • екологічна,
 • інформаційно-комунікаційна,
 • культурна,
 • вільне володіння державною мовою,
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
 • інноваційність,
 • навчання впродовж життя,
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції,
 • підприємливість та фінансова грамотність.

Державний стандарт також є основою для розробки типових та інших освітніх програм.

Держстандарт пропонує базовий навчальний план, який:

 • визначає загальний обсяг навчального навантаження учнів;
 • дає уявлення про зміст і структуру базової загальної середньої освіти;
 • встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання;
 • визначає граничне тижневе навантаження та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями.

Базовий навчальний план використовуватиметься під час розробки типових та інших освітніх програм.

logo