Як розрахувати середній бал без ДПА

25 червня 2020
8126
Середній бал: 5 із 5

МОН надало роз’яснення щодо розрахунку середнього бала без ДПА

Закон звільняє від ДПА у будь-якій формі всіх здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. При цьому, Закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2020 році.

Чи готуватися до інституційного аудиту

Відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти в 2020 році, середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)»/«зараховано», а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

Як розрахувати середній бал без ДПА

Тобто, у разі надання вступником документа про повну загальну середню освіту, у якому замість оцінок державної підсумкової атестації зроблений запис «звільнений(а)», середній бал обчислюється без врахування ДПА з відповідного(-их) предмета(-ів) у загальну кількість предметів у відповідному додатку.

logo