Методичні рекомендації щодо забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти

11 грудня 2020
12416
Середній бал: 5 із 5

Державна служба опублікувала методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Державна служба якості освіти України створила документ з рекомендаціями щодо організації роботи закладів дошкільної освіти з визначення політики забезпечення якості освітньої діяльності та розробки положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Рекомендаційний лист: коли надавати, як складати

Для глибшого розуміння, внутрішня система забезпечення якості освіти — це сукупність умов, процедур та заходів у закладі, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів.

Внутрішня система реалізується на таких засадах:

  • орієнтація на замовника послуг (дітей та їхніх батьків), завоювання його довіри;
  • цілепокладання відповідно до визначених напрямів розвитку закладу та створення умов для задіяння всіх працівників до забезпечення якості дошкільної освіти;
  • взаємопов’язаність процесів діяльності закладу;
  • зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків, здатність прогнозувати внутрішні й зовнішні ризики та реагувати на них;
  • прийняття управлінських рішень на основі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків і ймовірності непередбачуваних наслідків;
  • управління всіма зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на діяльність закладу.

Для цілісності та ефективності цієї системи до її формування в закладі дошкільної освіти потрібно залучати не лише фахівців закладу освіти, а й батьків, представників місцевої громади, експертів у сфері дошкільної освіти та інші зацікавлені сторони.

logo