Український учитель має вільний простір для творчості

11 травня 2021
4837
Середній бал: 5 із 5

Освітнє законодавство надає педагогічним працівникам право на академічну свободу

Свобода творчості вчителя

Відпустка вчителю, в якого закінчується строковий договір: чи надаватиПедагоги в Україні мають свободу для творчості в організації уроків для учнів.

Таку інформацію зазначили в заяві, що була опублікована Державною службою якості освіти.

У відповідній заяві Держслужби акцентують увагу на те, що академічна свобода педагогічного працівника передбачає:

  • свободу викладання;
  • свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність;
  • вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

«Академічна свобода — це самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової, інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом», — наголошують у Державній службі якості освіти.

Окрім того, в установі зазначають, що умови для академічних свобод педагогічних працівників має створити керівник закладу освіти.

«Учителі наділені свободою творчості в організації уроків, можуть розробляти власні освітні програми, обирати шлях досягнення навчальних результатів з огляду на потреби й таланти учнів», — зауважують у Державній службі якості освіти, зазначивши, що академічна свобода педагогічних працівників є запорукою демократичної освіти.

logo