-

Навантаження на вихованців ДНЗ

3 червня 2015
87
Середній бал: 5 із 5

Набув чинності наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності регулюється наказом МОН України від 20.04.2015 № 446, який набув чинності.

У навчальному навантаженні визначено  види дiяльностi за освiтнiми лiнiями та орiєнтовну кiлькiсть занять на тиждень за вiковими групами.

Також у документі визначено тривалість занять для дітей різних вікових груп:

  • вiком вiд 1 до 3 рокiв — до 10 хвилин.
  • молодшої групи — не бiльше 15 хвилин;
  • середньої — 20 хвилин;
  • старшої — 25 хвилин.

Необхiдно враховувати, що значному скороченню органiзованих форм навчальної дiяльностi (занять) сприяє блочно-тематична органiзацiя освiтнього процесу на засадах iнтеграцiї, яка iстотно знижує навчальне навантаження на дiтей.

Відповідно до визначено навантаження, фiзичне виховання дiтей у дошкiльному навчальному закладi має складатися з: ранкової гiмнастики; занять фiзичною культурою; рухливих iгор та iгор спортивного характеру; загартування; фiзкультурних хвилинок пiд час занять, фiзкультурних пауз мiж заняттями; фiзкультурних комплексiв пiд час денної прогулянки.

logo