Чи можна скоротити посаду керівника гуртка, яку за сумісництвом обіймає вчитель — мати дитини віком до трьох років

29 травня 2017
483
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Вчитель за основним місцем роботи працює на умовах неповного робочого часу, а також керівником гуртка за внутрішнім сумісництвом. До початку нового навчального року посаду керівника гуртка необхідно скоротити. Однак працівниця має дитину віком до трьох років і — напевно ж! — підпадає під захист трудового законодавства. Одначе основне місце роботи вчитель не втрачає. Як бути, чи можна скорочувати?

Відповідь

Держава створює умови, які дають жінкам:

  • можливість поєднувати працю з материнством
  • правовий захист, матеріальну і моральну підтримку материнства і дитинства, зокрема й оплачувані відпустки та інші пільги вагітним і матерям.

Роботодавець не вправі ініціювати звільнення:

  • вагітних і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179)
  • одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.

Звільнення цієї категорії працівників з ініціативи роботодавця не допустиме навіть за:

Такі обмеження встановлені частиною 3 статті 184 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Єдиний виняток з цього правила — повна ліквідація підприємства, установи, організації (навчального закладу), коли за звільненням обов’язково настає працевлаштування.

Що ж маємо?

а) вчитель працює за сумісництвом у тому самому загальноосвітньому навчальному закладі — з нею укладено новий трудовий договір, за яким працівниця у вільний від основної роботи час виконує обов’язки за іншою посадою

б) це інший трудовий договір, тож працівниця, яка має дитину віком до трьох років, не може бути звільнена у зв’язку зі скороченням чисельності або штату (обмеження частини 3 статті 184 КЗпП).

Оптимальним варіантом розв’язання цієї ситуації є мирне врегулювання питання про подальшу роботу працівниці:

а) можна запропонувати припинити трудовий договір про роботу за сумісництвом за угодою сторін

б) працівниця має право розірвати трудовий договір з власної ініціативи.

Натомість працівниці можна встановити повний робочий день за основною посадою вчителя, якщо:

  • вона згодиться на це
  • штатним розписом за цією посадою передбачено 1 штатну одиницю.

Якщо ж сторони не дійдуть згоди — доведеться чекати:

  • коли дитина працівниці досягне трирічного віку
  • виникнуть інші підстави, коли можна звільняти з роботи за сумісництвом відповідно до КЗпП.