Чи практичний психолог додає до ІПР план роботи з учнем з ООП?

23 червня 2017
1303
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи має практичний психолог складати і додавати до індивідуальної програми розвитку власний план роботи з учнем з особливими освітніми потребами?

Відповідь

Практичний психолог долучається до процесу вивчення учня з особливими освітніми потребами.

Під час розроблення індивідуальної програми розвитку учня надає необхідну інформацію про:

 • індивідуальні особливості
 • можливості та потреби
 • рівень сформованості пізнавальних процесів і дій.

Отож діагностична робота практичного психолога спрямована на вивчення таких показників:

 • відповідність рівня розумового розвитку учня віковим нормам
 • рівень розвитку когнітивної сфери
 • особливості емоційно-вольової сфери
 • індивідуально-типологічні особливості
 • розумова працездатність і темп розумової діяльності.

Вивчаючи особливості психічного розвитку учня практичний психолог виявляє:

 • чинники, що спричиняють труднощі пізнавальної діяльності учня, його спілкування та соціальної адаптації,
 • резерви, на які можна спиратися під час корекційно-розвивальної роботи.

Завдання психолога під час розроблення ІПР — надати:

 • узагальнену інформацію за результатами проведеного вивчення
 • рекомендації щодо врахування індивідуальних особливостей учня в навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням.

Роботу з учнем з ООП практичний психолог провадить у межах свого поточного планування. У перспективному плані на рік можна створити розділ «Робота з дітьми з особливими освітніми потребами» або ж зазначати в наявній циклограмі відповідні заходи.

Результати діяльності фіксують у робочій документації практичного психолога, визначеній наказом Міністерства освіти і науки України «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» від 28.12.2006 № 864.

Результати індивідуального вивчення фіксують в індивідуальній картці психологічного супроводу дитини. Уводити додаткову документацію недоцільно й неправомірно.

З відповіді Інни ЛУЦЕНКО,
наукового співробітника лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
в журналі «Заступник директора школи»