Які компетентності запроваджуватимуть у новій школі

6 липня 2017
332
Середній бал: 5 із 5
 • Теми:

Запитання

У яких джерелах шукати, які компетентності формуватимуть у Новій українській школі?

Відповідь

Ключові компетентності вказані у формулі Нової української школи.

Водночас у проекті Закону України «Про освіту» (реєстр. № 3491-д), який у Верховній Раді підготували вже до другого читання, вказано:

 • сформовані компетентності є запорукою реалізації мети повної загальної середньої освіти.

Серед ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, у ст. 12 законопроекту перелічені:

 • вільне володіння державною мовою
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та, як мінімум, однією з іноземних мов
 • математична компетентність
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій
 • інформаційно-комунікаційна та цифрова компетентності
 • здатність до навчання впродовж життя
 • загальнокультурна компетентність
 • громадянські та соціальні компетентності, включаючи володіння культурою демократії, правову компетентність, усвідомлення рівних прав і можливостей, толерантність, здатність до соціальної комунікації, здорового способу життя
 • обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури
 • екологічна компетентність
 • підприємливість та інноваційність
 • економічна компетентність
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Наскрізні компетентності

 • критичне та системне мислення
 • творчість
 • ініціативність
 • вміння —

– конструктивно керувати емоціями

– оцінювати ризики

– приймати рішення

– вирішувати проблеми

Очікувана оновлена мета повної загальної середньої освіти — це всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка:

 • здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою
 • має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя
 • готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.