Які документи регулюють упровадження STEM-освіти

27 липня 2017
1093
Середній бал: 5 із 5

Запитання

На які нормативні документи опиратися під час упровадження STEM-освіти в загальноосвітніх навчальних закладах?

Відповідь

Упровадження STEM-освіти окреслене у Плані заходів МОН України на 2016-2018 роки (затв. 05.05.2016).

Основана нормативна підстава для втілення — це:

– «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013)

– «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№ 926/2010 від 30.09.2010)

  • Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затв. наказом МОН України від 07.11.2000 № 522)
  • рішення Колегії МОН України від 21.01.2016 (протокол № 1/1-4) «Про форсайт соціо-економічного розвитку України на середньострокову (до 2020 року) і довгострокову (до 2030 року) часових горизонтах (в контексті підготовки людського капіталу)
  • наказ МОН України «Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки» від 17.05.2017 № 708.