Який обсяг педагогічного навантаження працівників ДНЗ

9 серпня 2017
9727
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як визначають обсяг педагогічного навантаження педагогічного працівника ДНЗ на ставку?

Відповідь

Навантаження педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів закріплене у ч. 3 ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту».

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти — це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

Зауважте!

З набранням чинності новим Законом про освіту відбулися зміни й щодо педагогічного навантаження працівників у закладах дошкільної освіти.

Установлюючи обсяг навантаження, за деякими посадами зважають на тип або групу ДНЗ, де виконує свої обов’язки педагог:

посада

дошкільний навчальний заклад
(група)

загального типу

компенсуючого типу

30 год.

25 год.

36 год.

  • вчитель-дефектолог

20 год.

  • вчитель-логопед
  • інструктор з фізкультури

30 год.

  • музичний керівник

24 год.

  • практичний психолог

40 год.

20 год.

  • соціальний педагог

40 год.

Цей обсяг дорівнює:

Обсяг навантаження і тарифна ставка — величини взаємозалежні: за збільшення/зменшення одного з них змінюється інший.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати