Чи може завідувач дитсадка замінювати медсестру

23 серпня 2017
1389
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Через тимчасову відсутність у дошкільному навчальному закладі сестри медичної роботу за її посадою виконує завідувач, який не має медичної освіти. Чи правомірно це?

Відповідь

Медичною діяльністю можуть займатися особи, які:

  • мають відповідну спеціальну освіту
  • відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

На це вказано у статті 74 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII.

Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної та фармацевтичної діяльності, встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Обов’язки та завдання сестри медичної з фізіотерапії

Відповідальність за дотримання кваліфікаційних вимог несуть:

  • керівники закладу охорони здоров’я
  • органи, яким надано право видавати ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я.

Єдині кваліфікаційні вимоги встановлені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78: Охорона здоров’я, затв. наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117.

У розділі «Фахівці» Довідника затверджені єдині кваліфікаційні вимоги до молодших спеціалістів усіх спеціальностей. Серед вимог:

  • неповна вища освіта

молодший спеціаліст ⇒

за напрямом підготовки «Медицина»

  • базова вища освіта

бакалавр ⇒

Отже, щоб займатися медичною діяльністю у дошкільному закладі, завідувачу, як і будь-якому іншому працівникові, необхідно мати відповідну медичну освіту.

Із відповіді Антоніни КЛИМЕНКО,
начальника управління соціально-економічного захисту
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України,
ж. «Практика управління дошкільним закладом»

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати