Чи може медична сестра дошкільного закладу не проходити атестацію

31 жовтня 2016
4947
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Питання щодо проходження сестрами медичними атестації врегульовано нормами Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 (далі — Положення).

Основним завданням атестації молодших спеціалістів з медичною освітою є визначення обсягу знань, практичних навиків, ступеня володіння ними, застосування в професійній діяльності, своєчасного підвищення кваліфікації фахівців та вирішення питань щодо подальшого їх використання (п. 1.2 Положення).

З огляду на пункт 1.3 Положення проходження атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії є правом сестри медичної, а не обов’язком.

Слід ураховувати: що вища кваліфікаційна категорія, то вища оплата праці.

Оплату праці медичних працівників державних та комунальних закладів освіти здійснюють відповідно до умов оплати праці аналогічних працівників закладів охорони здоров’я, а саме на підставі Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови).

Так, підпунктом 2.2.8 пункту 2.2 Умов визначені тарифні розряди (т. р.) посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, які присвоюють за результатами атестації, а саме:

Згідно з абзацом 6 підпункту 2.4.1 пункту 2.4 Умов виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії проводиться працівникам протягом п’яти років з дня затвердження наказом органу (закладу) охорони здоров’я рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження).

Особам, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію (не пізніше як за два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації (пере­атестації), указана виплата проводиться до винесення рішення атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) або відміну.

Результати атестації відображають у посвідченні встановленого зразка, наведеного в додатку 3 до Положення. Зокрема, у цьому посвідченні передбачено внесення таких даних, як «Дійсне до…» та «Продовжено до…».

Отже, якщо сестра медична не виявила бажання проходити чергову атестацію, то вона втрачає присвоєну їй раніше кваліфікаційну категорію з дати, вказаної у посвідченні. Відповідно, з цієї дати керівник дошкільного навчального закладу наказом змінює тарифний розряд сестрі медичній. При цьому, оскільки право присвоювати нові кваліфікаційні категорії надано атестаційним комісіям, керівник дошкільного навчального закладу може установити лише найнижчий, тобто 6-й, тарифний розряд — як працівникові, який не атестувався.

Однак слід ураховувати, що тарифний розряд є складовою системи оплати праці — а отже, визначає істотні умови праці. Тому в разі, якщо працівник не подав необхідні документи на розгляд атестаційної комісії не пізніше як за два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації (переатестації), керівник дошкільного навчального закладу має повідомити під підпис такого працівника про майбутню зміну тарифного розряду, як визначено статтею 32 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.

За відповіддю Сергія КУБАНСЬКОГО,
заступника голови Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я