Які ключові компетентності Нової української школи

10 листопада 2017
16227
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яких компетентностей має набути учень Нової української школи і чому?

Відповідь

Нинішня освітня реформа спрямована на підвищення якості освіти.

Серед чинників, які цьому очікувано сприятимуть, — упровадження методик особистісно й компетентнісно орієнтованого навчання, виховання та розвитку молодших учнів. Тому в ключових компонентах Формули Нової української школи — новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Державні стандарти загальної середньої освіти визначають вимоги до:

 • обов’язкових результатів навчання

здобувача загальної середньої освіти відповідного рівня

 • компетентностей

За статтею 32 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (у редакції Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIII)

Компетентностей, потрібних учневі початкової школи для успішної самореалізації в суспільстві, визначено 10.

10 компетентностей Нової української школи10 компетентностей учня Нової української школи

 1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
 2. Спілкування іноземними мовами
 3. Математична грамотність
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях
 5. Інформаційно-цифрова компетентність
 6. Уміння вчитися впродовж життя
 7. Соціальні і громадянські компетентності
 8. Підприємливість
 9. Загальнокультурна грамотність
 10. Екологічна грамотність і здорове життя.