Що таке рівнево-ступенева модель оцінювання

15 грудня 2017
235
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Навіщо рівнево-ступенева модель оцінювання і як вона відбувається у школі?

Відповідь

Рівнево-ступенева модель оцінювання опирається на тезу:

  • не можна засвоїти матеріал на вищому рівні, якщо він не засвоєний на нижчому.

За рівнево-ступеневою моделлю оцінювання учень виконує тематичну роботу на рівні:

  • на якому працював під час вивчення теми
  • який засвідчують поточні оцінки учня.

Учням, які під час вивчення теми отримували:

  • 10-12 балів — пропонують тематичні завдання високого рівня; 9 балів їм зараховують автоматично
  • 7-9 балів — виконують тематичні завдання достатнього рівня; 6 балів їм зараховують автоматично
  • 4-6 балів — виконують завдання середнього рівня; 3 бали отримують автоматично
  • менше 4 балів — виконують завдання початкового рівня.

Так тематичне оцінювання поєднують із поточним. Учень, який «пройшов» свій рівень, може перейти до наступного.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати