Яких вимог дотримуватися під час зберігання журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці

9 листопада 2016
5965
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Передовсім сторінки журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці мають бути:

  • пронумеровані
  • прошнуровані
  • скріплені печаткою.

Для шнурування використовують грубу нитку.

На звороті останнього аркуша журналу після виведення кінців нитки на них наклеюють аркуш паперу невеликого формату (наприклад, 40 × 50 мм) так, щоб частина кінців ниток (2-3 см) залишилася вільною. Над наклеєним аркушем паперу роблять засвідчувальний запис:

«Пронумеровано та прошнуровано 15 (п’ятнадцять) аркушів».

Далі особа, відповідальна за ведення журналу, зазначає:

  • свою посаду
  • особистий підпис
  • розшифрування підпису (ініціали, прізвище)
  • дату засвідчення.

Складові частини цього запису — зокрема назву посади й особистий підпис особи, відповідальної за ведення журналу, — розташовують так, щоб вони одночасно містилися і на останньому аркуші журналу, і на наклеєному на нитки аркуші паперу.

Підпис особи, відповідальної за ведення журналу, засвідчують печаткою навчального закладу, що проставляють так, аби відбиток печатки захоплював і наклеєний аркуш паперу, і останній аркуш журналу.

Строк зберігання цих журналів — 10 років після їх закінчення.

Відлік строку починають з 1 січня року, що йде за роком завершення справи у діловодстві.

Наприклад, якщо журнал закінчено у серпні 2016 року, то 10 років відліковують з 01.01.2017, а отже журнал слід зберігати до 31.12.2027 включно.

Як бачимо, журнал належить до справ з тимчасовим строком зберігання. Такі справи передають до архіву навчального закладу для наступного зберігання та користування лише за рішенням керівника закладу.