Які обов’язки завідувача навчального кабінету в школі

20 березня 2018
4104
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як визначають обов’язки завідувача навчального кабінету закладу загальної середньої освіти?

Відповідь

Обов’язки та права завідувачів навчальними кабінетами визначають за:

  • нормативно-правовими актами МОН України
  • правилами внутрішнього розпорядку
  • статутом закладу.

Пункт 82 Положення про загальноосвітній навчальний заклад

До обов’язків завідувача кабінету належать:

  • складання перспективного плану оснащення кабінету
  • забезпечення умов для проведення уроків
  • сприяння оновленню та вдосконаленню матеріальної бази кабінету
  • систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів
  • забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо
  • систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей;
  • керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги та сприяння підвищенню рівня його кваліфікації.

Також завідувач відповідає за впорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.