Як установлювати методичний день учителю

21 листопада 2016
19141
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Питання щодо встановлення методичного дня слід розглядати індивідуально в кожному окремому випадку.

Зазвичай право на методичний день педагогічним працівникам навчальних закладів надане колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Здебільшого такий день надають, якщо:

  • з огляду на педагогічне навантаження на тиждень можна вивільнити день
  • не буде порушено режиму роботи навчального закладу
  • не виникатиме перевантаження учнів.

Методичний день надають, аби забезпечити необхідні умови для:

  • підвищення педагогічної майстерності
  • удосконалення підготовки педагога до занять, уроків
  • наукової діяльності тощо.

Отож у методичний день педагог має займатися самоосвітою.

Водночас це не звільняє від виконання обов’язків, наприклад, класного керівника, чи інших видів робіт, визначених за посадою. Зокрема, педагог має бути присутнім на всіх громадських, раніше спланованих, заходах у навчальному закладі й поза ним.

Не варто розглядати методичний день як додатковий вихідний.

Рішення про надання методичного дня приймає керівник навчального закладу (його заступник), ураховуючи, зокрема:

  • режим дня
  • специфіку організації навчально-виховного процесу
  • участь педагогічного працівника в науково-дослідній роботі
  • обсяг педагогічного та іншого навантаження.

Контроль за дотриманням режиму методичного дня здійснює заступник директора навчального закладу відповідно до посадових обов’язків.