Як звільнити вихователя за результатами атестації

20 квітня 2018
3411
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Атестаційна комісія закладу дошкільної освіти ухвалила рішення про відповідність вихователя займаній посаді за умови виконання ним визначеного переліку заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків. При повторній атестації комісія визнала невідповідність працівника займаній посаді. Як правильно звільнити вихователя?

Відповідь

Невідповідність займаній посаді за результатами атестації є однією з підстав звільнення педагогічного працівника з посади.

Якщо атестаційна комісія ухвалила таке рішення щодо вихователя, то директор закладу дошкільної освіти приймає рішення про розірвання трудового договору з працівником, дотримавши вимог законодавства про працю:

  • подати обґрунтування свого рішення до профспілки
  • отримати згоду профспілки.

Своє рішення директор оформлює наказом про звільнення педагогічного працівника за результатами атестації:

СКАЧАТИ Наказ про звільнення вихователя за невідповідності посаді

Причому розірвати трудовий договір за такої підстави законно, лише якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, що відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі.

Зауважте!

Якщо вихователь подав апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня, то наказ про звільнення (чи переведення за його згодою) працівника за результатами атестації директор видає лише після розгляду апеляції.