Який зміст системи внутрішнього забезпечення якості початкової освіти

24 квітня 2018
2346
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Якою має бути система внутрішнього забезпечення якості освіти в початковій школі?

Відповідь

У Типовій освітній програмі закладів загальної середньої освіти І ступеня подано опис, інструменти і завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Так, систему внутрішнього забезпечення якості складають такі компоненти:

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

  • оновлення методичної бази освітньої діяльності
  • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення
  • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти
  • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати