Як проаналізувати конспект заняття

25 червня 2018
5547
Середній бал: 5 із 5

Запитання

За якими критеріями аналізувати конспект заняття в закладі дошкільної освіти?

Відповідь

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Щоб проаналізувати конспект заняття, скористайтеся картою аналізування

Як проаналізувати конспект заняттяКарта аналізування конспекту заняття

Критерії          

Оцінка

Дотримання методичних вимог до структури конспекту заняття:

  • тема заняття, вид та тип, вікова група
  • мета (завдання)
  • словник
  • обладнання
  • попередня робота
  • розгорнутий хід заняття

Відповідність мети (завдання) програмі, віку, темі, сезону, регіону:

  • розвивальні — розвиток психічних якостей
  • навчальні — формування конкретних уявлень про об’єкт чи явище
  • виховні — засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки, формування ціннісного ставлення до об’єкта чи явища

Логічність структури заняття, доцільність взаємозв’язків між структурними компонентами заняття

Доцільність у доборі методів і прийомів

Наявність та доцільність наочного навчально-дидактичного матеріалу (фотографій, репродукцій, слайдів, схем, малюнків)

Наявність дидактичних ігор, ігрових прийомів, їх доцільність та ефективність

Наявність художнього слова

Наявність проблемних запитань до дітей, чіткість формулювань

Передбачення індивідуальної, підгрупової та фронтальної роботи

Установлення зв’язку сьогодення із культурними традиціями минулого

Доцільність поєднання продуктивних видів діяльності

Стилістична грамотність та зрозумілість дій педагогів та дітей, викладених у конспекті

Загальна оцінка

Як проаналізувати конспект заняттяЗа якими критеріями визначити якість наданої дошкільникам освіти?

За матеріалом Ірини Романюк, методиста науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради