Що таке електронний підручник

3 липня 2018
2197
Середній бал: 5 із 5

Запитання

У яких документах і як розтлумачене поняття «електронний підручник»?

Відповідь

Поняття «електронний підручник» розтлумачене в Законі України «Про освіту» (п. 5 ч. 1 ст. 1) та Положенні про електронний підручник, затв. наказом МОН України від 02.05.2018 № 440.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Електронний підручник (посібник) — це електронне навчальне видання із систематизованим викладенням навчального матеріалу, що:

 • відповідає освітній програмі
 • містить цифрові об’єкти різних форматів
 • забезпечує інтерактивну взаємодію.

Е-підручник може бути:

 • комп’ютерною програмою
 • файлом, відтворюваним за допомогою комп’ютерної програми.

Зміст е-підручника:

 • відповідає стандарту освіти, типовій освітній програмі, сучасним науковим результатам
 • сприяє повноті розкриття основних наукових положень, використання загальноприйнятої наукової термінології, актуальних відомостей і даних.

Складові е-підручника — це емпіричні, теоретичні, практичні та демонстраційні компоненти, засоби пошуку, відображення, перевірки знань тощо.

В е-підручниках виокремлюють:

 • модулі, або тематичні блоки

► частина навчального матеріалу, відтворена у вигляді:

 • тексту
 • відеоматеріалів
 • аудіоматеріалів
 • зображень
 • інтерактивних елементів
 • + їх комбінацій
 • мультимедійний контент

► сукупність даних інтерактивного вмісту, представлених у форматах:

 • відео
 • анімації
 • віртуальної чи доповненої реальності
 • комп’ютерних моделей (симуляторів)
 • + їх поєднання з аудіоінформацією, текстом, зображенням

Законом України «Про освіту» передбачені:

 • право на доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, зокрема й електронних підручників (ч. 4 ст. 3)
 • наукове й методичне забезпечення освіти через видання підручників (посібників), зокрема й електронних (п. 4 ч. 1 ст. 75)