Як визначають кількість посад учителя-логопеда у дошкільному закладі

8 грудня 2016
3071
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Посаду вчителя-логопеда вводять до штатного розпису лише окремих типів дошкільних навчальних закладів, а саме:

  • спеціального
  • комбінованого.

Одну штатну одиниці посади вводять з огляду на:

  • порушення мовлення

на кожну групу дітей

  • тяжке порушення мовлення:

– ринолалія

– заїкуватість

– загальне недорозвинення

– алалія

– афазія

– дизартрія

на кожні 10 дітей

  • фонетико-фонематичне недорозвинення
  • дислалія

на кожні 12 дітей

Розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад розрахунку кількості штатних одиниць учителів­-логопедів у дошкільному закладі спеціального типу для дітей з порушеннями мовлення

У закладі функціонує 6 груп. Оскільки на кожну групу дітей, які мають порушення мовлення, передбачено 1 шт. од. учителя-логопеда, то:

6 × 1 = 6 шт. од.

Приклад розрахунку кількості штатних одиниць учителів­логопедів у дошкільному закладі спеціального типу для дітей з порушеннями зору

У закладі функціонує 10 груп, у яких виховують 96 дітей.

Із зазначеної кількості дітей:

  • 24 мають тяжкі порушення мовлення
  • 18 — фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення.

Оскільки для роботи з дітьми з порушеннями зору, у яких виявлено мовленнєві порушення, встановлено штатні одиниці учителя-логопеда з розрахунку 1 шт. од. на кожні 10 дітей з тяжкими порушеннями мовлення та на кожні 12 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, то:

24 ÷ 10 = 2,4 шт. од. — кількість штатних одиниць учителів-логопедів для роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення;

18 ÷ 12 = 1,5 шт. од. — кількість штатних одиниць учителів-логопедів для роботи з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення.

Отже, загальна кількість штатних одиниць учителів-логопедів у такому закладі:

2,4 + 1,5 = 3,9 шт. од.