Як ділити класи на групи в школі

2 листопада 2018
8031
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як здійснюють поділ класу на групи під час вивчення навчальних предметів?

Відповідь

Поділ класів на групи запроваджується для посилення індивідуальної роботи з учнями під час вивчення певних навчальних предметів.

Під час вивчення іноземних мов клас ділиться на групи за умови, що в ньому більше 27 учнів. При поглибленому вивченні іноземної мови клас ділиться на 3 групи, по 8-10 учнів у кожній з них.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Якщо в одному класі вивчають дві іноземні мови (за вибором учнів), то поділ класу здійснюють за умови формування груп з кількістю не менше 8 учнів у кожній.

Характеристика класу: як скласти

Розподiл учнiв на групи для занять фiзичною культурою

На уроках з основ здоров’я та фізичної культури у 10-12 класах (окремо для хлопців і дівчат) клас ділять на групи за наявності більше 27 учнів, але не менше 8 учнів у групі.

Наприклад, якщо у класі 28 учнів, з них 7 дівчат і 21 хлопець, то в такому разі поділ на групи (окремо хлопці, окремо дівчата) не здійснюють.

Порядок поділу класів на групи визначено в додатку 2 до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128