Чи можна працювати одночасно за різними програмами НУШ

18 травня 2021
794
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Початкова школа працює за Типовою освітньою програмою НУШ, розробленою під керівництвом Романа Шияна. Чи можна окремі навчальні предмети, зокрема математику та українську мову, викладати за освітньою програмою «Росток»?

Відповідь

Яка структура авторської навчальної програми

З 2018/2019 навчального року заклади освіти працюють відповідно до розробленої ними освітньої програми (Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Заклади освіти, наукові установи, інші суб’єкти освітньої діяльності розробляють і затверджують освітні програми відповідно до Закону про освіту та спеціальних законів. Також заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, розроблені та затверджені відповідно до цього Закону та спеціальних законів (ст. 33 Закону про освіту).

Спеціальним законом у сфері загальної середньої освіти є Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463‑IX. У статті 11 цього Закону визначено, що освітню програму закладу можна розробити на основі відповідної типової освітньої програми або освітньої програми, розробленої суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затвердженої центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Тобто освітню програму закладу освіти розробляють на основі типової або на основі іншої програми. Нормативними документами не передбачена змога поєднувати різні освітні програми.

На запитання відповідала Олена Святенко, начальник відділу базової освіти управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України

для журналу «Заступник директора школи»