Чи обов’язковий план виховної роботи для класного керівника

14 січня 2022
9737
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи зобов’язані класні керівники готувати плани виховної роботи? Якщо так, то чи не суперечить ця вимога принципу педагогічної свободи та дебюрократизації?

Відповідь

Ефективна проєктна робота: як забезпечити

Плани виховної роботи можуть бути обов’язковими або ні залежно від ситуації в конкретному закладі загальної середньої освіти.

Загальні засади ведення діловодства у школі містяться в Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти. Цей нормативно-правовий акт справді дещо спростив порядок створення та обігу документів, розширив повноваження й індивідуалізував потреби закладу освіти в документуванні інформації.

В Інструкції з діловодства немає переліку обов’язкової для закладів освіти ділової документації. Натомість є примірний перелік документів. На основі цього переліку заклад освіти формує номенклатуру справ. Її розробляє відповідальна за організацію діловодства особа, а ухвалює експертна комісія.

Примірний перелік документів, які створюють під час діяльності закладів загальної середньої освіти, із зазначенням строків зберігання міститься у додатку до листа-роз’яснення МОН «Щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» від 03.10.2018 № 1/9-596. У ньому визначені лише два плани: річний план роботи закладу та робочий навчальний план закладу.

Обов’язкових вимог щодо планування педагогічними працівниками освітньої діяльності в Інструкції з діловодства немає. Однак якщо номенклатура справ закладу загальної середньої освіти містить такі документи, як «план виховної роботи закладу освіти» та/або «план виховної роботи класного керівника», то вони є обов’язковими для цього закладу, і педагогічні працівники мають їх розробляти.

На запитання відповіла Олена Святенко, начальник відділу базової освіти управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України