Як заповнювати Класний журнал в інклюзивному класі

1 листопада 2021
16357
Середній бал: 5 із 5

Запитання

У типовому навчальному плані для дітей з інтелектуальними порушеннями на трудове навчання та інтегрований курс «Я досліджую світ» виділяють більше годин, ніж у типовому навчальному плані початкової школи з українською мовою навчання. Як у такому разі заповнювати Класний журнал?

Відповідь

Індивідуальний навчальний план для учня з ООП: як розробити

Заповнювати Класний журнал слід з урахуванням особливостей навчального плану класу, в якому навчається дитина з ООП.

Навчальні предмети «Дизайн і технології» та «Трудове навчання» реалізуються за різними навчальними програмами, і кількість годин на них також різна. Тому в Класному журналі відведіть окремі сторінки як для навчального предмета «Дизайн і технології», так і для «Трудового навчання». На сторінках навчального предмета «Трудове навчання» запишіть лише прізвище дитини (дітей) з особливими освітніми потребами. Так само зробіть і для інтегрованого курсу «Я досліджую світ», оскільки на його вивчення передбачено більше годин і зміст навчальних програм також різниться.

Навчальні предмети «Інформатика», «Іноземна мова», «Дизайн і технології» не передбачені типовим навчальним планом для дітей з інтелектуальними порушеннями. Тож на сторінках цих предметів у Класному журналі не записуємо їхні прізвища.

На запитання відповіла Олена Святенко, начальник відділу базової освіти

управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти

департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України

для журналу Заступник директора школи