Як покласти обов’язки тимчасово відсутнього директора на його заступника і як оплатити

22 червня 2021
3806
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи виконання обов’язків директора до обрання за конкурсом та призначення на посаду керівника? Як оплати працю? Чи можна встановити доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього директора?

Відповідь

Конкурс на посаду директора: ситуаційні зав­дан­ня

Директора закладу освіти ще не обрали за конкурсом. Його роботу виконуватиме заступник директора з навчально-виховної роботи. Як оформити та оплатити виконання обов’язків, які покладено на заступника?

⇒ Які питання на конкурс директора школи

Що оформити

Відповідно до пункту 1 розʼяснення Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва» (із змінами, внесеними постановою Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС від 11.12.1986 № 521/30-18, далі — Розʼяснення) тимчасовим заступництвом є виконання службових обовʼязків за посадою тимчасово відсутнього працівника, зокрема через хворобу, на період щорічної відпустки, відпустки у звʼязку з навчанням тощо, коли це викликано виробничою необхідністю.

Тимчасове виконання обовʼязків за посадою відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) по закладу. Працівникові, який заміщує, виплачується різниця між його фактичним посадовим окладом і посадовим окладом працівника, якого заміщують. Це за умови, що такий замісник не є штатним заступником відсутнього працівника.

Призначення працівника виконувачем обовʼязків за вакантною посадою не допускається. Зазначене можливо лише за посадою, призначення на яку провадить вищий орган управління (п. 2 Розʼяснення).

Окрім цього, є така форма роботи, як виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи.

Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 04.12.1981 № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)», Інструкцією Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.1981 № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 14.05.1982 № 53-ВЛ* виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи — це робота, виконувана поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, за тимчасово відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням й з інших причин працівника на тому самому підприємстві, в установі, організації протягом установленої законодавством тривалості робочого дня.

Як оплатити

Абзацом «а» підпункту 3 пункту 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557) передбачено можливість установлення працівникам закладів освіти за виконання обовʼязків тимчасово відсутніх працівників доплати в розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). При цьому установлено обмеження, що така доплата керівникам навчальних закладів, установ освіти, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти, їхнім заступникам не провадиться.

Тобто при тимчасовому заступництві працівник звільняється від своєї основної роботи і йому виплачується різниця в розмірах посадових окладів з усіма іншими видами оплати праці, передбаченими за посадою, яку заміщують, а при виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника інший працівник виконує роботу впродовж робочого дня за обома посадами з установленням при цьому доплати в розмірі до 50% посадового окладу.

Однак заступнику директора з навчально-виховної роботи на час тимчасового виконання ним обов’язків директора, який тимчасово відсутній, не може виплачуватися різниця в посадових окладах.

Згідно з підпунктом 4 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» з дня набрання чинності цим Законом (з 18.03.2020) положення абзацу третього частини дванадцятої статті 39 цього Закону застосовується до посад, що стали вакантними в установленому законодавством про працю порядку.

Тому на час виконання працівником, який обіймає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи, обовʼязків директора закладу загальної середньої освіти за вакантною посадою, оплата його праці провадиться, виходячи з розміру посадового окладу директора залежно від кількості учнів у закладі та інших передбачених чинним законодавством виплат. 

Які є надбавки

Джерело: стаття журналу Практика управління закладом освіти