Як визначити кількість штатних посад сторожів у дошкільному закладі

24 січня 2017
5416
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Нормативи введення посад сторожів ДНЗ визначені у пункті 14 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055.

Посаду сторожа передбачають у штатному розписі дошкільного закладу, якщо немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони.

Кількість штатних одиниць сторожа визначають відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. № 105.

Штатні нормативи чисельності сторожів ДНЗ

Розраховують за формулою:

Чзч = Чн × Кн,

  • де:
  • Чзч — загальна чисельність працівників
  • Чн нормативна чисельність, од.
  • Кн — коефіцієнт, що враховує невиходи (відпустки, хвороби тощо). Прийнято Кн = 1,15.

Нормативи чисельності сторожів

Тривалість охорони об’єкта на добу,
год.

8

12

16

24

Чисельність,
од.

1,7

2,5

3,4

5,0

Приклад розрахунку загальної чисельності сторожів дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад необхідно охороняти 12 год./добу.

З огляду на це нормативна чисельність (Чн) — 2,5 од.

Коефіцієнт, що враховує невиходи (Кн), прийнято 1,15.

Отже, загальна чисельність працівників (Чзч) становитиме:

2,5 × 1,15 = 2,85 шт. од.